Etiketteren met SpecsPlaza

SpecsPlaza is een belangrijk hulpmiddel bij etiketteren en het opstellen van productinformatie voor je klant. Met een abonnement op SpecsPlaza weet je als afnemer zeker dat je alle informatie krijgt die nodig is voor een etiket wat aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. De leverancier van het artikel is verantwoordelijk voor de juiste en actuele informatie, dus daar hoef je je als afnemer geen zorgen over te maken.

Met de actuele informatie over de ingrediënten en gebruikte hoeveelheden van grond- en hulpstoffen maak je etiketten, bereken je de voedingswaarde en/of inventariseer je de allergenen in je onverpakte producten. Dat kan zowel handmatig als geautomatiseerd met behulp van een bakkerijsoftwarepakket dat met de databank communiceert. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling werkt via een zogenaamde XML-koppeling.

Wanneer je de specificaties handmatig verwerkt, heb je vaak geen inzicht in de gebruikte hoeveelheid van de verschillende ingrediënten. Dit is concurrentiegevoelige informatie en de leverancier toont dit daarom niet altijd op de specificatie, maar zet het wel in de database. Bij handmatige verwerking zoek je de specificaties van je grondstoffen handmatig op in de database en print je deze / sla je deze op. Vervolgens maak je met deze informatie zelf op basis van je recept de noodzakelijke berekeningen voor het etiket (ingrediënten en -volgorde, aanwezige allergenen, voedingswaarde en de samenstelling van het meelbestanddeel in brood).

Bij automatische verwerking zet je je recept en de leverancier(s) van je grondstoffen in de daarvoor bestemde module van een bakkerijsoftwarepakket, wat gekoppeld is  aan SpecsPlaza. Het softwarepakket haalt de gegevens van de grondstoffen op uit de database (inclusief de niet-zichtbare receptuur daarvan). De software berekent hiermee de juiste volgorde van de ingrediënten en de voedingswaarde. Bijkomend voordeel is dat ingrediënten die meerdere keren in je product voorkomen - omdat ze in verschillende grondstoffen aanwezig zijn - bij elkaar worden opgeteld en maar één keer in de ingrediëntenlijst staan.

Geautomatiseerd gegevens uitwisselen voor leveranciers

Leveranciers kunnen door middel van een XML-koppeling direct gegevens uitwisselen tussen hun eigen ICT-systemen en SpecsPlaza. Hieronder volgen bij ons bekende leveranciers die deze koppeling voor één of meer deelnemers aan SpecsPlaza hebben gerealiseerd:

De kosten voor de realisatie van een koppeling met SpecsPlaza zijn voor rekening van de aanvrager.

Geautomatiseerd gegevens uitwisselen voor afnemers

Van de volgende aanbieders van bakkerijsoftware is ons bekend dat ze hun pakket via een XML-koppeling gekoppeld hebben aan de ingrediëntendatabank. Door te klikken op de naam komt u uit op hun website met aanvullende informatie en contactgegevens.

Er is ook een koppeling mogelijk tussen SpecsPlaza en AFAS Profit (ERP-system voor industriële bakkerijen). Daarmee wordt het controleren en verwerken van wijzigingen in grondstoffen aanzienlijk vergemakkelijkt. Dit levert een behoorlijke tijdsbesparing op voor de kwaliteitsmedewerkers vergeleken met de handmatige check. Bovendien is de kans op fouten aanmerkelijk kleiner.

  • AFAS Profit (gerealiseerd door Ecobit)

Nieuwe softwarebedrijven die gegevens uit de databank willen ophalen voor hun klanten (afnemers die een abonnement hebben op SpecsPlaza) kunnen contact opnemen met de Servicedesk via specsplaza@foodbase.nl Zij moeten eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en insturen. Daarna ontvangen ze de documentatie die nodig is om een koppeling te kunnen bouwen. De kosten voor eventuele inhoudelijke ondersteuning komen voor rekening van de aanvrager.