Broodvolume per klantengroep

Brood veelbesproken

Brood is steeds vaker onderwerp van gesprek, en niet altijd in de goede zin van het woord. Brood zou je dik maken (teveel calorieën) , zou ongezond zijn (teveel koolhydraten) en kan je zelfs ziek maken (gluten). Onderwerpen waar vooral jongeren gevoelig voor zijn.  Dit heeft ook gevolgen voor het totale broodvolume. Zo kopen we minder vaak brood (penetration), besteden minder aan brood (spend by buyer) en eten minder brood (volume per buyer). Zie onderstaande tabel. 

Grote broodeters 

Binnen het totale broodvolume neemt het aandeel ouderen (gepensioneerden) toe van 25,4% in 2014 naar 26,1% in 2015. De verklaring ligt hem in de vergrijzing en de groei in Nederland van 65+ en niet zozeer in meer verbruik per persoon. Daarnaast zien we binnen het totale broodvolume een stijging bij huishoudens met kinderen met een hoog inkomen. Met een aandeel van 28,7% (in 2015) een zeer belangrijke groep. Daarentegen daalt binnen het totale broodvolume het percentage huishoudens met kinderen en een laag inkomen. In ander onderzoek (gedaan voor de campagne ‘Brood, wat zit daarin?’ zagen we al dat opleiding (kennis over voeding en brood) invloed heeft op de aankoop van brood. Als we ervan uitgaan dat opleiding en inkomen gerelateerd zijn, lijkt dit een logische verklaring voor de afgebeelde cijfers.