Bronnen marktanalyse

De voornaamste bron van de in deze nieuwsbrief getoonde cijfers is onderzoeksbureau GfK. GfK  verkrijgt de cijfers door 10.000 huishoudens continu al hun aankopen te laten registreren. Dit gebeurt met een thuisscanner en een aanvullende scanlijst voor onverpakte producten. Hierbij wordt ook de aankoopprijs geregistreerd. De hierdoor verkregen informatie wordt door vertaald naar Nederland totaal. De registratie gebeurt alleen voor het ‘inhome’ kanaal; aankopen bij  supermarkten, ambachtelijke bakkers, warenhuizen en op de markt. Aankopen die buitenshuis worden aangeschaft en genuttigd (bv. bij horeca of in kantines), het zogenoemde ‘out-of-home’ kanaal  zijn niet meegenomen. Dit geldt ook voor het institutionele kanaal (ziekenhuizen, verpleeghuizen, etc.).  Hierdoor zijn de cijfers van GfK uitermate geschikt om trends, verhoudingen en veranderingen weer te geven. 

Tevens zijn cijfers gebruikt van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en van Initiative (panelonderzoek). 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of de informatie hierin, dan kunt u contact opnemen met Frank Janssen (f.janssen@nbc.nl).