Algemeen: Daling broodvolume zette voort

De daling van het broodvolume heeft zich ook in 2015 voortgezet, al was deze iets minder dan in 2014. Het broodvolume daalde in 2015 met 4% tegen 5% in 2014. Nemen we de daling van 2013 ook mee (toen zette de daling in), dan praten we over een daling van meer dan 10% in drie jaar tijd.

Hierbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat we gebruik maken van GfK cijfers die alleen de ‘inhome’ markt meten. Via een recente Europese studie zien we een lichte groei van het broodvolume binnen het ‘out-of-home’ kanaal (foodservice en horeca) van 3,5% in 2015. Het  broodvolume van dit ‘out-of-home’ kanaal is echter slechts 11% van het totale broodvolume. Dit zou een deel van het verlies ‘inhome’ compenseren. Aangezien het hier een andere bron betreft, kunnen cijfers niet worden vergeleken en kunnen we hier geen harde conclusies aan verbinden.

A: Dagvers grootbrood in 2015 grote verliezer

GfK meet het broodvolume in een drietal categorieën; zijnde dagvers grootbrood, dagvers kleinbrood en voorgebakken brood. Deze drie groepen bij elkaar vormen het totale ‘inhome’ broodvolume.

Dagvers grootbrood laat met een volumedaling van 5% de grootste daling binnen deze categorieën zien. Ook voorgebakken brood daalt in volume en wel met 2%. Dagvers kleinbrood laat daarentegen een stijgende trend zien en stijgt in volume met 1%. 


Het volume voorgebakken brood bij bakkers is weliswaar gestegen, maar het totale volume binnen deze categorie en binnen dit kanaal is echter nog steeds erg klein. 

B. Alle aankoopkanalen verliezen in volume

GfK meet het broodvolume in een drietal aankoopkanalen; zijnde supermarkten, ambachtelijke bakkerijen (ambacht) en overig. Het overige kanaal betreft onder andere warenhuizen en marktbakkers.

Tot en met 2013 zagen we dat de echte volumedalingen alleen ten deel vielen aan het ambacht en de categorie overig. Supermarkten bleven nagenoeg buiten schot. Vanaf 2014 zien we dat ook supermarkten een serieuze daling laten zien in het broodvolume. Zo daalde het totale broodvolume in 2014 en in 2015 beide met 3%. De volumedaling binnen het ambacht ligt procentueel echter nog steeds hoger.  Dit aankoopkanaal liet in 2014 een volumedaling zien van 6% en in 2015 van 7%. Ook de categorie overig daalt fors, de daling is hier echter grilliger.