Aanmeldformulier SpecsPlaza - leverancier

 
1 Begin 2 Stap 1 3 Stap 2 4 Voltooid


Met dit formulier meld je je aan voor SpecsPlaza als leverancier of inkooporganisatie. 
Deze tarieven zijn exclusief BTW en gelden voor het jaar 2024*.
*Het SpecsPlaza abonnement loopt t/m 31 december van elk jaar. Tenzij het abonnement tegen het einde van de looptijd schriftelijk wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, wordt het abonnement telkens verlengd met een periode van een kalenderjaar.