Training Fysieke Arbeidsbelasting (industrie)

In bakkerijen komt lichamelijk zwaar werk voor. Dagelijks tillen, duwen en trekken gaan in de loop van de tijd zwaar wegen. Dit kan leiden tot (rug)pijn en verzuim. Met de juiste technieken en maatregelen kan de fysieke belasting worden beperkt, zodat medewerkers in de bakkerij nu en in de toekomst zonder pijn kunnen blijven werken. In de arbocatalogus voor industriële bakkerijen staat dat werkgevers verplicht zijn om hun werknemers een training aan te bieden op dit gebied. Trainingen fysieke arbeid voor werknemers in ambachtelijke en industriële bedrijven worden, onder voorwaarden, vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Inhoud
Het vergroten van de bewustwording met betrekking tot fysieke belasting en motiveren tot gedragsverandering. Uiteindelijk doel is dat werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor  gezond lichaamsgebruik.

Er zijn vier trainingen:

De medewerker leert in de basistraining hoe het bewegingsapparaat werkt en krijgt informatie over fysieke belasting. Verder leer je hoe je je lichaam op een gezonde manier gebruikt. En er wordt geoefend met verschillende werkhoudingen en technieken. Na dit algemene deel gaat de trainer naar de werkplek om daar praktijksituaties te oefenen.

De training voor leidinggevenden bestaat uit twee dagdelen en start met de basistraining zoals hiervoor beschreven. In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan het signaleren van  onveilig lichaamsgebruik bij medewerkers en het aanleren van technieken om medewerkers te coachen en adequaat te handelen bij het signaleren van onveilig lichaamsgebruik.

In de vervolgtraining voor medewerkers en leidinggevenden wordt de kennis opgefrist en worden knelpunten behandeld.

Werkwijze
Elke training voor medewerkers bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. Tijdens het praktijkdeel wordt in de eigen werksituatie geoefend.
Training voor leidinggevenden worden aangevuld met het aanleren van vaardigheden om risicovol gedrag te signaleren en werknemers te motiveren.

Vanaf 6 deelnemers wordt de training Fysieke Belasting volledig vergoed. Heb je minder dan 6 deelnemers? Dan vergoedt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf het aantal deelnemers en krijg je een factuur voor het restbedrag.

Lees hier http://www.veiligengezond.com//assets/files/Lichamelijkebelasting_WEB.pdf meer over lichamelijke klachten bij medewerkers. Ook vind je hier https://formulier.veiligengezond.nl/ een gratis checklist fysieke belasting voor medewerkers.

Doelgroep
Alle werknemers die betrokken zijn bij het productieproces en hun leidinggevenden.

Trainingsduur
Basistraining - 3 uur waarvan 1 uur theorie en 2 uur praktijk
Leidinggevenden - 2 x 3 uur (basistraining en specifieke module leidinggevenden)
Vervolgtraining basis - 3 uur
Vervolg leidinggevenden - 3 uur

Financiering en kosten
De training wordt onder de volgende voorwaarden volledig vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, het bedrijf ontvangt alleen een BTW factuur. 

  • Deelnemers zijn werkzaam bij een werkgever die afdraagt aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Deelnemers kunnen ook uitzendkrachten of payrollmedewerkers zijn.

  • Foodbase werkt samen met geaccordeerde trainers.  

  • Eventuele meerkosten in verband met no-show of omdat je aanvullende afspraken heeft gemaakt met de trainer worden door FoodBase rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

  • Er zijn minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep. 

Startdatum
De datum wordt in overleg bepaald.

Vragen
Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen via 0317 - 471234 of info@foodbase.nl