Training Fysieke Arbeidsbelasting (ambacht)

In bakkerijen komt lichamelijk zwaar werk voor. Dagelijks tillen, duwen en trekken gaan in de loop van de tijd zwaar wegen. Dit kan leiden tot (rug)pijn en verzuim. Met de juiste technieken en maatregelen kan de fysieke belasting worden beperkt, zodat medewerkers in de bakkerij nu en in de toekomst zonder pijn kunnen blijven werken.

 

 


Inhoud
Het vergroten van de bewustwording met betrekking tot fysieke belasting en motiveren tot gedragsverandering. Het uiteindelijke doel is dat werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor gezond lichaamsgebruik.

Werkwijze
Elke training voor medewerkers bestaat uit:

  • Een theoretisch deel in de vorm van een e-learning.
  • Een praktisch deel.

Afhankelijk van je bedrijfssituatie kun je het praktische deel invullen als:

  • Groepstraining, dit heeft de voorkeur omdat werknemers van elkaar leren.
  • Individueel advies. De adviseur adviseert in een dagdeel de werknemers op individuele basis.

Tijdens het praktische deel wordt de echte werksituatie geoefend.

Vanaf 6 deelnemers wordt de training Fysieke Belasting volledig vergoed. Heb je minder dan 6 deelnemers? Dan vergoedt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf het aantal deelnemers en krijg je een factuur voor het restbedrag.

Doelgroep
Alle werknemers die betrokken zijn bij het productieproces en/of werken in de winkel en hun leidinggevenden.

Trainingsduur
Maximaal 1 uur voor de e-learning.
2 uur groepstraining of 3 uur individueel.

Kosten
De training wordt onder de volgende voorwaarden volledig vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, het bedrijf ontvangt alleen een BTW factuur.

  • Deelnemers zijn werkzaam bij een werkgever die afdraagt aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Deelnemers kunnen ook uitzendkrachten of payrollmedewerkers zijn.
  • FoodBase werkt samen met geaccordeerde trainers.
  • Op verzoek doen wij u een lijst met goedgekeurde trainers toekomen.
  • Er zijn minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep. 

Startdatum
De datum wordt in overleg met het bedrijf bepaald.

Vragen
Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen via 0317 - 471234 of info@foodbase.nl