Veranderingen per categorie / aankoopkanaal

Supermarkten versterken al jaren hun marktpositie als we praten over het broodvolume ‘inhome’. Dit geldt ook voor 2015. Vooral in de categorie dagvers kleinbrood vergroten supermarkten hun voorsprong op de andere aankoopkanalen. Bij de categorie grootbrood lijken de procentuele verschillen tussen de aankoopkanalen juist kleiner. Bij de categorie voorgebakken brood, een categorie waarin supermarkten overheersen, is sprake van groei vanuit het ambacht. De absolute aantallen in dit kanaal zijn echter nog klein.  

Alle cijfers zijn in dit overzicht afgerond op hele procenten.

Volume brood per hoofd van de NL bevolking

Vanuit Europees onderzoek wordt per land het verbruik aan kg’s brood per hoofd van de bevolking gemeten. Dit onderzoek wordt eens per vijf jaar gehouden en laat de volgende cijfers zien: 

2009: 49,7 kg 

2014: 47,8 kg 

2015: 47,5 kg (indicatieberekening, vanuit trends en aanvullende informatie)

Bovenstaande cijfers betreffen alleen brood en kunnen zodoende niet worden vergeleken met de 58 kg die door Voorlichtingsbureau Brood enkele jaren geleden is genoemd. Daarin waren namelijk banket en gebak wel inbegrepen. Bovendien werd een geheel andere onderzoeksmethodiek gehanteerd.