Symposium Het Verhaal van Bijzonder Granen

Geachte heer/ mevrouw,

Wij willen u allereerst vanuit TRAFOON (Wageningen UR & NBC) hartelijk danken voor uw aanwezigheid op het symposium ‘Het Verhaal van Bijzondere Granen’ 12 mei jl.. Er was een mooie opkomst van +/- 110 bezoekers vanuit verschillende schakels uit de keten. Van teler, molenaar, wetenschapper tot grondstofverwerker en bakker. Een erg mooie en diverse opkomst.

Vanuit de evaluatie formulieren en feedback tijdens de bijeenkomst kunnen wij zeggen dat het een zeer geslaagde dag was met inspirerende en afwisselende sprekers. U heeft het symposium beoordeeld met een gemiddeld cijfer: 7,3. Een mooi resultaat.

Ook de discussie en de kritische vragen en opmerkingen vanuit verschillende partijen hebben wij als positief ervaren. Het is een wel besproken onderwerp binnen de verschillende ketens en het blijkt dat er meer informatiebehoefte en kennisuitwisseling nodig is over deze productcategorie. Eén van onze doelen was daarbij ook kennis en informatie uitwisselen en de verschillende schakels uit de keten met elkaar verbinden en discussie aangaan. Wij denken dat dit zeker het geval is geweest.

Ook het vervolg vinden wij belangrijk en wij willen jullie aangesloten houden wat betreft vervolg activiteiten vanuit TRAFOON. Vervolgstappen worden momenteel onderzocht en één van deze zal een praktische workshop zijn.

Naast het evaluatieformulier vond u een formulier om op de hoogte te blijven omtrent deze workshop. Wij komen hier spoedig op terug.

Uiteraard zullen wij ook uw op- en aanmerkingen vanuit het evaluatie formulier meenemen bij het organiseren van vervolgevenementen. Wij stellen uw mening zeer op prijs en zien u graag spoedig weer terug bij het Nederlands Bakkerij Centrum en één van de volgende TRAFOON evenementen.

Voor een terugblik van de verschillende presentaties zie hieronder. Graag deze presentaties discreet behandelen.

FRANK VAN EERD In de praktijk

JOEL ABECASSIS Durum

MARTIJN KESTELOO Hoe vertel ik het de consument2

PETER BIENEFELT Traditionele desem

RAOUL SCHYNS De molenaar aan het woord NBC12mei15

RICS MARIS De Productieketen

TWAN AMERICA Spelt of Tarwe NBC12mei15 (final)

ZSUZSAN PROOS Voeding & Spijsvertering

 

Met vriendelijke groet,

Martijn Kesteloo
Projectmanager TRAFOON