Populaire broodsoorten

In 2015 (metingen 0 en 1) en begin 2016 (meting 2) zijn door NBC diverse metingen gedaan omtrent de bekendheid en het nuttigen van brood. Dit onderzoek is gedaan in het kader van de campagne ‘Brood, wat zit daarin?’. Respondenten konden bij de genoemde broodsoorten kiezen uit, ‘ken ik niet’, ‘ken ik’ en ‘ken ik en eet ik’. Als we de categorie ‘ken ik en eet ik’ bekijken, zien we dat de meest populaire broodsoorten zijn:

Wat opvalt is dat tarwebrood en witbrood een trendmatige daling laten zien. Voor volkorenbrood, meergranenbrood, bruinbrood en maisbrood is het beeld niet eenduidig, waardoor hier geen conclusies aan kunnen worden verbonden.