Flexbase

FlexBase is de nieuwe competentiegerichte leeromgeving, waarmee de bakkerijopleidingen op moderne flexibele wijze vorm wordt gegeven en waarin de beroepspraktijk centraal staat. Het bestaat uit papieren onderdelen, de periode- en productgroepboeken, en digitale onderdelen zoals theorie, recepturen, videobeelden en interactieve zelftoetsmogelijkheden. Een aantal jaren geleden is het initiatief genomen om de bakkerijbranche voor te bereiden op het competentiegericht leren.

Sinds het schooljaar 2009 – 2010 zijn alle ROC’s verplicht volgens de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur te werken. Zes van de 22 ROC’s hebben samen met het Nederlands Bakkerij Centrum en MicrowebEdu het initiatief genomen in het FlexBaseproject. Dit in nauwe afstemming met de beroepspraktijk in de bakkerij. Inmiddels zijn 17 van de 22 ROC’s met FlexBase gestart.

Inhoud
FlexBase is opgebouwd vanuit een flexibele digitale database, aangevuld met papieren competentiegerichte leermiddelen. De leermiddelen zijn aanzienlijk vernieuwd en situaties uit de echte beroepspraktijk spelen een belangrijke rol. 

Doelgroep
FlexBase is flexibel opgezet zodat het binnen elke didactische werkvorm bruikbaar is. De methode is geschikt voor zowel VMBO als MBO opleidingen. Op termijn zal FlexBase ook toepasbaar zijn voor EVC - en maatwerktrajecten.

Doel
FlexBase zorgt ervoor dat overal en altijd alle bij de opleiding van de deelnemer betrokken personen op de juiste wijze worden geïnformeerd over de voortgang van de opleiding en de (competentie)ontwikkeling van de deelnemer. De wetenschap dat overal en altijd gecontroleerd kan worden hoe de deelnemer er voor staat, maakt dat de deelnemer beter zijn best zal doen. Het geheel resulteert in betere kennis en kwaliteitsverhoging.