Bestedingen en prijzen per verkoopkanaal

Welke prijzen zijn er in 2015 gehanteerd per verkoopkanaal?

Als we kijken naar de eenheidsprijs van brood (alle categorieën) zien we dat in 2015 de prijs van brood licht is gestegen. De grootste stijging in prijs is gedaan in het supermarktkanaal. Ondanks deze prijsverhoging ligt de eenheidsprijs van brood (alle categorieën) in 2015 in het supermarktkanaal 38% lager dan in het ambachtelijke kanaal. Bij dagvers kleinbrood is de prijs in het supermarktkanaal zelfs meer dan de helft lager dan bij het ambacht. 

Bestedingen per verkoopkanaal

Het ambacht weet als enige kanaal sinds MATQ4 14 de besteding per koper te verhogen. Daarentegen staat echter wel een dalend marktaandeel. Zie ook: Marktaandelen brood per verkoopkanaal.