SpecsPlaza

Een belangrijk hulpmiddel bij etiketteren en productinformatie

Consumenten hebben een toenemende behoefte aan kennis over voedsel en de ingrediënten daarvan. Ook vanuit de overheid worden steeds meer regels opgesteld om via bijvoorbeeld een etiket de juiste productinformatie te verstrekken. Het etiketteren van voorverpakte producten is bovendien verplicht.Voor onverpakte producten en niet-voorverpakte producten moet minimaal bekend zijn welke allergene stoffen daarin aanwezig zijn zodat jij jouw klanten daarover actief kunt informeren.

Voor de bakkerondernemer biedt de ingrediëntendatabank SpecsPlaza de unieke gelegenheid om in één systeem alle benodigde informatie over bakkerijgrondstoffen te verzamelen. Deze database voorkomt dat je bij alle leveranciers de specificaties moet opvragen en zorgt dat je steeds over de meest actuele informatie kunt beschikken.

SpecsPlaza
De uitgebreide informatie over de samenstelling van grond- en hulpstoffen wordt door de leveranciers actueel gehouden. De informatie uit SpecsPlaza kun je gebruiken om etiketten te maken of om een inventarisatie van allergenen in onverpakte producten te maken. Dat kan zowel handmatig als geautomatiseerd met behulp van een softwarepakket dat met de databank communiceert.

Bakkers die SpecsPlaza gebruiken kunnen dit onder meer doen via bakkerij- of etiketteringssoftware.

Bij het handmatig verwerken van de gegevens heb je vaak geen inzicht in de procentuele samenstelling van de grondstoffen omdat dit concurrentiegevoelige informatie is. Bij automatische verwerking wordt de procentuele samenstelling van de grondstoffen wel meegestuurd (niet zichtbaar voor de gebruiker) zodat de etiketteringssoftware hiermee kan rekenen. Het voordeel daarvan is dat ingrediënten die meerdere keren in eenzelfde product voorkomen bij elkaar kunnen worden opgeteld zodat ze maar 1 keer in de ingrediëntenlijst staan.

Demonstratie
Een hygiëneadviseur kan je een demonstratie geven en je adviseren om die informatie daaruit te verwerken.

Meer weten? Neem dan contact op met de SpecsPlaza servicedesk, via 0317 47 12 50, specsplaza@foodbase.nl