Bekroond met Goud

Bekroond met Goud is een van de diensten waar we al veel ondernemers binnen de bakkerij blij mee hebben gemaakt. Dankzij aantoonbaar bewijs dat hun producten voldoen aan de hoogste eisen, hebben ze concurrentie en omzet voordeel.

Als (ambachtelijke) bakker met een eigen verkooppunt kun je je producten laten keuren door de onafhankelijke keurmeesters van FoodBase. Voldoet een product aan de hoge criteria? Dan mag het product de titel ‘Bekroond met Goud’ dragen. Dit betekent dat je een onderscheidend product hebt. Naast de stempel krijg je ook promotie rondom jouw locatie(s) en producten. 

Promotiemiddelen waarmee wij je helpen jouw 'Bekroond met Goud' product zichtbaar te maken: 

Hoe werkt het?
De producten die je aanbiedt voor Bekroond met Goud worden door een medewerker van FoodBase opgehaald. Vervolgens beoordeelt een team van ervaren en onafhankelijke keurmeesters de producten. De producten worden op basis van een 5-puntsschaal beoordeeld, welke is gebaseerd op vooraf vastgestelde uniforme beoordelingscriteria.

Rapportage
Per product krijg je een beoordelingsrapport. Het resultaat van de beoordeling “Bekroond met Goud” wordt uitgedrukt in gouden medailles. Per beoordelingsonderdeel kun je maximaal 5 gouden medailles behalen. De uitslag van Bekroond met Goud wordt bepaald op basis van één beoordeling. Het rapport is zo vorm gegeven, dat het ook als promotiemiddel gebruikt wordt.

Het certificaat 'Bekroond met Goud'
Het certificaat Bekroond met Goud wordt aan die producten toegekend, waarvan tenminste 3 beoordelingsonderdelen met 5 gouden medailles beoordeeld moeten zijn en alle overige beoordelingsonderdelen dienen met minimaal 4 gouden medailles beoordeeld te zijn. Gebruik het certificaat direct voor promotie doeleinden.