Analyses

Als ondernemer wil je jouw klanten blijven verrassen met nieuwe en innovatieve kwaliteitsproducten. Zó kun je je onderscheiden van concurrentie en doe je aan klantenbinding.

Constante kwaliteit
Het doel daarbij is altijd de kwaliteit bieden zonder hoge faalkosten. Vanuit resultaten van grondstofanalyses van de afgelopen 2,5 jaar zien we behoorlijke verschillen in de constantheid van de kwaliteit van grondstoffen. Die verschillen hebben grote invloed op de producten. Hoe krijg je een constante kwaliteit van grondstoffen? FoodBase kan door het uitvoeren van diverse analyses meer inzicht geven en adviseren om de constantheid van de grondstofkwaliteit te borgen.

Verschillende analyses

  • Droge stof bepaling: Volgens Warenwetbesluit Meel en brood moeten bepaalde broodproducten voldoen aan de gestelde droge stof eis. FoodBase voert de droge stof bepaling uit om je te adviseren of je voldoet aan het juiste afweeggewicht van jouw product.
  • Houdbaarheidsonderzoek: Door het uitvoeren van houdbaarheidsonderzoeken in relatie met een sensorische onderzoek kan FoodBase je adviseren over de uiterste houdbaarheid van producten.
  • Meel en Bloem analyses: Meel en/of bloem is het hoofdbestanddeel van de meeste broodproducten.Wisselende kwaliteiten van meel en bloem kan leiden tot een mindere constantheid in de productkwaliteit en zelfs productie verlies. Om deze wisselende kwaliteit in beeld te krijgen kan FoodBase je adviseren op basis van de gevonden waardes vanuit de analyses. Ook zeefanalyses van meel kunnen inzicht geven in de kwaliteit van het door jouw gebruikte meel. De procesadviseurs van FoodBase stemmen met je af welke analyses het beste passen bij jouw product en het te voeren proces.

Het uiteindelijk resultaat van deze analyses is dat je weet welke eigenschappen de grondstoffen beschikken en die naadloos aansluiten op het productieomgeving of –proces. Voor een verdere productkwaliteitsborging kan deze met behulp van C-cell-analyse, texture analyse en volume metingen verder aangetoond worden.

Hiermee heb je volledig de regie in handen!