Modelovereenkomst 'Levering van brood en/of banketproducten'

 
1 Begin 2 Stap 1 3 Stap 2 4 Voltooid

De modelovereenkomst Leveringsvoorwaarden is een hulpmiddel voor ondernemers die brood- en/of banketproducten willen gaan leveren aan derden. De modelovereenkomst regelt de algemeen voorkomende onderwerpen die in een contract kunnen staan.

De verschillende onderdelen kan de ondernemer in overleg met de afnemer invullen, zodat het specifiek is voor het contract. Voor meer specifieke gevallen zijn aanvullende bepalingen vereist, waarvan er enkele als voorbeeld in de bijlage van de modelovereenkomst zijn opgenomen.

De modelovereenkomst is 33,75.