Geïnteresseerd in FCM Online? 

Food Contact Materials - online

Verpakkingsmaterialen en gebruiksartikelen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen moeten voldoen aan wettelijke eisen. Dit om risico's voor de gezondheid te beperken. Deze risico's kunnen ontstaan doordat er schadelijke stoffen uit de verpakking of het gebruiksartikel in de voeding terecht komen. Voor dergelijke materialen en voorwerpen kan worden geëist dat de leverancier/producent ze vergezeld doet gaan van een Verklaring van Overeenstemming (VvO). In het Engels wordt dit een Declaration of Compliance genoemd (DoC).

In een VvO wordt bevestigd dat het materiaal of voorwerp aan de wettelijke voorschriften voldoet. Deze verklaring is bestemd voor de afnemer van het materiaal of voorwerp en dient om veilig gebruik ervan mogelijk te maken. De wettelijk verplichte informatie die in de VvO moet zijn opgenomen verschilt per materiaal.

De gebruiker moet in het kader van kwaliteitsborging en -controle op papier of elektronisch specificaties opstellen omtrent de eisen waaraan het materiaal moet voldoen en hoe het moet worden gebruikt. Verder moet de gebruiker controleren of de materialen en voorwerpen voldoen aan deze specificatie.

FOODBASE heeft hiervoor een handige online applicatie ontwikkeld: 'FCM Online'. Kijk hier voor meer informatie en mogelijkheden om u aan te melden.

“Laat u niet langer inpakken door wettelijke regels! Wij besparen u veel tijd met de beveiligde elektronische uitwisseling van noodzakelijke informatie over voedselcontactmaterialen!”

Pauline Houtsma
Hygiëne & Voedselveiligheid

Pauline@foodbase.nl